Har du lyst å bli medlem i Mgetas venner? Ved å bli medlem er du med å støtte prosjekter, organisasjoner og virksomheter som kan bedre lokalbefolkningens levekår i Mgeta i Tanzania. Som medlem vil du kunne delta på årsmøte og være med å forme virksomheten i Mgetas venner. Hvis du ønsker kan du også bli fast giver og være med å bestemme hva pengene skal bli brukt til. Medlemskontingent er på 250 kr per år. Betaling før 1 januar 2021 vil bli registrert som kontingent for 2021. All betaling etter 1 oktober vil gå til kontingent for påfølgende år.
Medlem
Foresatt 1
Foresatt 2
Svar ja/nei i feltet under. Hvis svaret er ja kan du gjerne også skrive her hvis du har noen spesielle ønsker om hvilken aktivitet du har lyst å støtte, samt beløp og frekvens på støtten. Vi vil så ta kontakt med deg.
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.